Vochtschade veroorzaakt door een lekkage van het plat dak.

vochtschade plafond

Het plat dak, roofing met kiezellaag, is getest met de elektropuls-methode. De oorzaak van de lekkage is zo exact bepaald.

electro-pulse

Controle met electro-pulse methode.

lekkage plat dak

Oorzaak van de lekkage.