Vanaf 1 januari erkenning voor luchtdichtheidsmeters

Vanaf 1 januari 2015 dienen luchtdichtheidstesten uitgevoerd te worden volgens STS 71-3-P “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidsmeting”. Dit volgens het ministrieel belsuit van 8 mei 2014.

Dit houdt in dat uitvoerders van blowerdoormetingen vanaf 1 januari 2015 erkend dienen te zijn.
Voor deze erkenning dient men onder meer een theortisch en een  praktisch examen af te leggen. Deze erkenningsprocedures zijn pas dit najaar van start gegaan.
Graag geven wij nog even mee dat zowel Pascal als Tom reeds geslaagd zijn voor het theoretisch examen.

Door deze nieuwe regelgeving komt er een verplichte extra kost bovenop de luchtdichtheidstest. Momenteel is er nog geen duidelijkheid hoeveel deze extra kost zal bedragen.

Meer info vind u op volgende pagina’s:
http://www.ikbouwluchtdicht.be/
http://www.energiesparen.be/epb/nieuwsbrief/overzicht (nieuwsbrief juni 2014)