Thermografie

Thermografische camera – Infraroodcamera – Warmtebeeldcamera

” maakt koude en warmte zichtbaar “

Met deze techniek worden temperatuurverschillen zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen gebreken in de thermische isolatie van een gebouw duidelijk bepaald worden.

Wat zijn de meest voorkomende gebreken?
- Te weinig of ontbrekende isolatie in muren en daken
- Koudebruggen
- Vocht in de constructie
- Luchtlekken

Welke problemen kunnen hierdoor ontstaan?
- Vochtschade en schimmelvorming door (inwendige) condensatie
- Onbehaaglijk gevoel door koude vloeren en muren en door tocht
- Een te hoge energiefactuur