Thermocontrole

Heb je het gevoel dat je woning nooit opgewarmd raakt of dat de warmte weer snel verdwijnt? Dit kan een gevolg zijn van slechte isolatie, van een fout in de bouwconstructie of van een verouderde woning.

Om na te gaan wat het probleem precies kan zijn, kunnen wij u helpen aan de hand van een thermocontrole. Dit is een combinatie van twee technieken, zijnde een luchtdichtheidstest en een infraroodscan van de woning.

De luchtdichtheidstest geeft ons de mogelijkheid om tochtgaten en kieren te lokaliseren, waardoor veel warmte kan ontsnappen.

Met infrarood kunnen we de gebouwschil controleren op zwak geïsoleerde delen, zoals koudebruggen of plaatselijke isolatiegebreken. Waar deze zich voordoen kan dan met endoscopie in de spouw gekeken worden om visueel de aanwezige isolatie te beoordelen.