Uw EPB-verslag

Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB.

Het E-peil van uw woning bepaalt hoe energiezuinig uw woning is. Enerzijds betekent dit uw huis beter en meer isoleren maar anderzijds ook zorgen voor een betere ventilatie en een goede luchtdichtheid van de woning. Dit E-peil wordt berekend aan de hand van het EPB-verslag, opgesteld door uw EPB-verslaggegever.

De overheid bepaalt het maximum E-peil van uw woning en wanneer deze slecht scoort, hangen hieraan boetes vast die hoog kunnen oplopen. Wanneer uw E-peil duidelijk lager is, kan er sprake zijn van bijkomende subsidies.

Waarom overgaan tot een luchtdichtheidstest?
Om het EPB-verslag van uw woning te kunnen vervolledigen wordt er een luchtdichtheidstest uitgevoerd en het resultaat hiervan wordt opgenomen in de EPB-berekening. Het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kan het E-peil met 5 tot 15 punten kan dalen.

U kunt er tijdens de test dan ook voor kiezen om eventuele luchtlekken op te sporen. Dit gebeurt met behulp van een thermische camera en/of rookstaafjes. Idealiter worden deze luchtlekken al vastgesteld in de ruwbouw-fase zodat deze nog eenvoudig verholpen kunnen worden.

“Als u zeker wil zijn van het resultaat, wij werken onafhankelijk en zijn erkend door het BCCA”

Website

Sinds 1 januari 2015 kan een A-meting enkel gebeuren door keurders met een BCCA-erkening. Het BCCA reikt nadien ook een conformiteitsattest uit waardoor men de bekomen waarde in het EPB-dossier kan opnemen. Ter vrijgave van dit attest wordt er een tarief aangerekend (berekend volgens de grootte van het beschermd volume of het verliesoppervlak).

Sinds 1 juni 2016 is de luchtdichtheidstester (in dit geval De Woonstudie) verplicht om deze bijkomende kost zelf door te rekenen aan de klant, waarna de tester deze kost betaald aan het BCCA.