Lekkage op de waterleiding, hoe kunnen wij u helpen?

Wat als u bij de eindafrekening van de watermaatschappij geconfronteerd wordt met een ongewoon hoog waterverbruik? Hiervoor kunnen verschillende voor de hand liggende oorzaken zijn: Een toilet dat blijft doorlopen of een lekkende kraan. Maar wat als geen van deze mogelijkheden de oorzaak zijn? Dan gaat het hoogstwaarschijnlijk om een verborgen lekkage.

Hoe kunnen wij u hierbij helpen?

Vooraleerst wordt er een drukmeting uitgevoerd, waarbij we controleren of er al dan niet sprake is van een lek.

Indien dit het geval is, gaan we aan de slag met onze akoestische set – bestaande uit enkele uiterst gevoelige microfoons.

Om te beginnen beluisteren we met zo een microfoon de aansluitingen van iedere kraan. Zo kunnen we nagaan in welke zone zich het meeste lekgeruis situeert.
Vervolgens gaan we de ondergrondse leidingen elektronisch in kaart brengen. Tot slot gebruiken we een grondmicrofoon waarmee we op de vloer gaan luisteren waar het lek zich exact bevindt.

Wanneer het onderzoek volledig afgerond is, bezorgen wij u een uitgebreid verslag van de lekdetectie, met een passend advies tot herstelling.

 

Lekkage opgespoord met de akoestische set.

Lekkage opgespoord met de akoestische set.