Doorsijpeling in autodoorrit

In een appartementsblok van drie verdiepen doet er zich een sporadische doorsijpeling voor in de autodoorrit. Deze doorrit bevindt zich onder de keuken van het eerste verdiep.

Tijdens het buitenlands verlof van deze bewoner is de doorsijpeling duidelijk gestopt. Het onderzoek concentreert zich dan ook in de eerste plaats op dit verdiep.

Er wordt een volledig onderzoek uitgevoerd met traceergas en kleurstofbelasting. Door cameracontrole van de keukenafvoer is een breuk (rode pijl) te zien aan de bocht in de vloer onder de gootsteen (rode cirkel).

Foto 1    Foto 2